Фото без опису

ВЕЛИКОАНДРУСІВСЬКА ГРОМАДА МАЄ ТАЛАНТ!

«Я – талант»

І. Загальні положення
1.1. Положення про online-конкурс «Я – талант» (далі – Конкурс) визначає мету та умови участі у Конкурсі; встановлює єдині вимоги до конкурсних робіт, критерії їх оцінки; порядок проведення конкурсу та нагородження його переможців.
1.2. Конкурс проводиться в рамках реалізації Програми розвитку інформаційного простору Великоандрусівської сільської ради на 2022-2023 рік.
1.3. Конкурс спрямований на створення позитивного візуального контенту Великоандрусівської територіальної громади задля її упізнаваності, підкреслення унікальності, формування позитивного іміджу та з ціллю створення святкового настрою серед мешканців громади.
1.4. Визначення переможців відбувається у трьох номінаціях: «Пісенні твори», «Театральний виступ», «Інші види творчості».
1.5. Організаційна підтримка Конкурсу здійснюється підбирачем довідкового та інформаційного матеріалу Великоандрусівської сільської ради.

ІІ. Мета та завдання конкурсу
2.1. В умовах воєнного стану у мешканців громади майже не має можливості для проведення культурних та розважальних заходів. Постійні загрози повітряних ударів унеможливлюють громадські зібрання. Конкурс проводиться з метою підвищення морального духу мешканців громади та задля виявлення талантів, які в подальшому можуть представляти громаду і створювати її позитивний імідж.

2.2. Завдання конкурсу:
- формування позитивного іміджу громади, підкреслення її унікальності та привабливості;
- промоція культурного та соціального потенціалу громади;
- розвиток творчої активності серед жителів громади.
- виявлення і підтримка талановитих, творчих особистостей в громаді для подальшого їх залучення до культурного життя громади;
- забезпечення можливості для жителів громади у поширенні в Україні та світі позитивних знань про громаду та її історико-культурну спадщину.
- підвищення лояльності до громади її теперішніх та потенційних жителів.

ІІІ. Оргкомітет конкурсу
3.1. Для організації та проведення Конкурсу, оцінки конкурсних робіт, а також висвітлення його ходу створюється організаційний комітет з підготовки та проведення Конкурсу (далі - оргкомітет).

3.2. Оргкомітет очолює Великоандрусівський сільський голова.

3.3. Голова оргкомітету затверджує його склад.

3.4. З метою уникнення конфлікту інтересів до складу оргкомітету не можуть бути включені представники юридичних та фізичних осіб, що подали конкурсні роботи.

3.5. Оргкомітет розміщує оголошення про початок Конкурсу та Положення про Конкурс на офіційному вебсайті Великоандрусівської сільської ради https://velykoandrusivska-gromada.gov.ua/ , у соціальних мережах Інтернет та в інших засобах масової інформації.

3.6. Головними завданнями організаційного комітету є:
- забезпечення проведення Конкурсу;
- визначення переможців Конкурсу;
- забезпечення висвітлення ходу та підсумків Конкурсу в засобах масової інформації.
3.7. Основною формою роботи оргкомітету є засідання.
3.8. Засідання оргкомітету є правомірними, якщо на ньому присутні не менше як дві третини її складу. Члени оргкомітету беруть участь у його роботі на громадських засадах.
3.9. Рішення оргкомітету приймається більшістю від присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, головуючий має право вирішального голосу.
3.10. Результати Конкурсу оформлюються протоколом, який підписують голова та секретар організаційного комітету.
3.11. Члени оргкомітету:
- доводять до відома учасників інформацію про строки та умови - проведення Конкурсу;
- беруть участь в обговоренні, розгляді та зіставленні конкурсних робіт;
- мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, поданими на Конкурс, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання;
- мають право відхилити конкурсну роботу, якщо вона не відповідає вимогам та суперечить основним засадам і принципам громади та чинному законодавству України;
- мають право залучати до роботи та участі у засіданнях оргкомітету експертів відповідного профілю;
- залишають за собою право на співробітництво з учасниками, які розробили перспективні ескізи візуального стилю щодо надання, в разі необхідності, додаткової пояснювальної інформації;
- зобов’язані дотримуватися норм чинного законодавства, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції;
- забезпечують прийняття остаточного рішення про визначення переможців Конкурсу;
- виконують інші функції, необхідні для організації та проведення Конкурсу.
IV. Умови проведення конкурсу
4.1. Конкурс триває з 01 грудня 2022 року по 5 січня 2023 року:
І етап: з 05 грудня 2022 року по 25 грудня 2022 року - подання конкурсних робіт.

ІІ етап: з 25 грудня 2022 року по 4 січня 2023 року – визначення 3 (трьох) переможців у кожній номінації Конкурсу;
ІІІ етап: 5 січня оголошення переможців конкурсу.
4.2. Конкурсні роботи подаються до 15:00 31 грудня 2022 року.
4.3. Нагородження переможців конкурсу 6 січня 2023 року.
4.4. Для переможців у кожній номінації встановлюються почесні грамоти та винагорода – 1000 (одна тисяча) гривень.
4.6. Заохочувальними відзнаками для учасників конкурсу будуть слугувати:
- Почесні грамоти за підписом Великоандрусівського сільського голови.
4.7. Конкурс є відкритим за складом учасників. Учасниками Конкурсу можуть бути юридичні та фізичні особи (окремі особи, авторські колективи, рекламні агентства, креативні студії, дизайнери, аматори тощо).
4.8. Участь у Конкурсі є безкоштовною.
4.9. Кожен учасник може подати одну роботу до кожної категорії.
4.10. Для участі у Конкурсі необхідно до 20 грудня 2022 року надіслати відео-роботу з творчим номером на електронну поштову скриньку sector.inform.andrusivka@gmail.com з позначкою «Я – талант» та відповідним уточненням номінації «Пісенні твори», «Театральний виступ», «Інші види творчості»
4.11. Факт участі у Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників з Положенням про конкурс.
4.12. Конкурсні роботи, які надійдуть несвоєчасно або не відповідатимуть умовам Конкурсу, або оформлені з порушенням встановлених правил, до участі у Конкурсі не допускаються.
4.13. Конкурсні роботи, подані на Конкурс, не повертаються і не рецензуються.
4.14. Конкурсна робота, яка набрала найбільшу кількість голосів у кожній номінації, вважається переможцем.
V. Вимоги до конкурсних робіт

5.1. Усі відеороботи, які подаються на Конкурс, мають бути оригінальними й вільними від прав третьої сторони. Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права».
5.2. Вимоги до відеоробіт:
- відеоролик надається у форматі MP4/AVI з розширенням не менше 1280*720 (720р);
- тривалість відеоролика має становити від 30 секунд до 5 хвилин;
- назва відеоролика (імена файлів) повинна містити прізвище автора українською мовою та номер варіанту (якщо від одного автора подано дві роботи), наприклад - Уляна СОНИКОВИЧ 01;
- за бажанням до відеоролика можна надати авторські пояснення щодо ідеї (текстовий опис);
- відеоролик повинен відповідати нормам моралі та етики.
5.5. Не допускаються до участі у Конкурсі та не приймаються відеороботи, які:
- мають комерційний характер;
- містять елементи еротичного, порнографічного, сексуального характеру, расової, майнової, релігійної та будь-якої іншої дискримінації, елементи жорстокості, насилля;
- містять елементи партійної символіки, гасла будь-якої політичної партії;
- відтворюють процес вживання алкогольних напоїв, наркотичних чи психотропних засобів, паління цигарок;
- порушують законодавство України або містять заклики до його порушення.
VІ. Визначення переможців Конкурсу
6.1. Результати роботи оргкомітету оформляються протоколом засідання.
6.2. Протокол засідання містить інформацію:
- дату, час та місце проведення;
- прізвища, імена та по-батькові членів оргкомітету;
- прізвища, імена та по-батькові конкурсантів;
- результати голосування.
6.3. Оргкомітет визначає до 3 (трьох) конкурсних робіт у кожній номінації, що стали фіналістами на основі критеріїв оцінки та за результатами голосування.
6.4. Інформація про переможців Конкурсу оприлюднюється на офіційному сайті Великоандрусівської сільської ради, в соціальних мережах Інтернет та в інших засобах масової інформації.
6.7. Оргкомітет здійснює оцінку конкурсних робіт за такими основними групами показників та критеріями:
- відповідність вимогам творчого завдання;
- якість зображення чи відеоряду, відеомонтажу;
- унікальність, оригінальність та ступінь диференціації від конкурентів;
- творчість, рівень таланту, реалізація
VІІ. Нагородження переможців Конкурсу
8.1. Результати Конкурсу оприлюднюються на офіційному вебсайті Великоандрусівської сільської ради та у соціальній мережі Фейсбук.
8.2. Переможці конкурсу отримують дипломи та грошову винагороду в сумі 1000 (одна тисяча) гривень.
8.3. Оргкомітет залишає за собою право відзначити заохочувальними призами авторів конкурсних робіт, які не стали переможцями, але були відзначені оргкомітетом серед кращих.
8.4. Офіційне нагородження переможця Конкурсу проводить Великоандрусівський сільський голова.

ІХ. Фінансові умови
9.1. Витрати, пов’язані з організацією, підготовкою та проведенням Конкурсу, здійснює Великоандрусівська сільська рада за рахунок кошторисних призначень передбачених на реалізацію заходів ПРОГРАМИ розвитку інформаційного простору Великоандрусівської сільської ради на 2022-2023 рік, затвердженої рішенням XXVІІІ сесії 8-го скликання Великоандрусівської сільської ради. Оргкомітет може залучати спонсорську допомогу для організації та проведення Конкурсу.