Ситуація на ринку праці міста та району характеризується постійним попитом на фахівців (9%), на кваліфікованих робітників з інструментом (20%), на професіоналів (8%), на працівників сфери торгівлі та послуг (20%), а також на робітників з обслуговування технологічного устаткування (17%).

Станом на 01 серпня   2021 року на обліку в службі зайнятості перебувало    1,1   тис. осіб безробітних громадян, з яких 58% складали жінки, 29% – молодь віком до 35 років, 39 % - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні.

Протягом січня-липня 2021 року статус безробітного мали 2,5 тис. осіб., з них отримали статус безробітного безпосередньо в 2021 році 1,3 тис. осіб.

За сприяння служби зайнятості протягом січня-липня  2021 року працевлаштовані 552 особи  безробітних громадян, рівень працевлаштування безробітних складає 22,1% (по області  30,1%). Також були працевлаштовані 118 громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру – 438 осіб, зокрема у громадських роботах – 140 осіб,  рівень залучення безробітних громадян до громадських та інших роботах тимчасового характеру складає 17,5%   ( по області – 9,8%).

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості – 174  особи, рівень охоплення професійним навчанням становив 7,0% (по області – 5,1%).

Станом на 01 серпня 2021 року кількість вакансій у базі даних Світловодської міськрайонної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості становила 106.

У середньому на одну вакансію претендувало 10 осіб, у тому числі серед професіоналів – 8 осіб, серед фахівців – 11 осіб, серед кваліфікованих робітників з інструментом – 8 осіб, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 12  осіб, серед працівників торгівлі і сфери послуг – 8 осіб, серед громадян без спеціальної підготовки – 26 осіб, а також серед технічних службовців – 13 осіб.

Станом на 01 серпня 2021 року 901 особа отримувала допомогу по безробіттю.