Ситуація на ринку праці міста та району характеризується постійним попитом на фахівців (11%), на кваліфікованих робітників з інструментом (21%), на професіоналів (11%), на працівників сфери торгівлі та послуг (21%), а також на робітників з обслуговування технологічного устаткування (16%).

Станом на 01 травня   2021 року на обліку в службі зайнятості перебувало    1,2   тис. осіб безробітних громадян, з яких 57% складали жінки, 28% – молодь віком до 35 років, 39% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, більше ніж кожен шостий безробітний належав до сільських мешканців.

Протягом січня-квітня 2021 року статус безробітного мали 2,0 тис. осіб., з них отримали статус безробітного безпосередньо в 2021 році 0,8 тис. осіб.

За сприяння служби зайнятості протягом січня-квітня  2021 року працевлаштовані 285 осіб  безробітних громадян, рівень працевлаштування безробітних складає 14,3% (по області  24,2%). Також були працевлаштовані 104 громадянина, які перебували на обліку в службі зайнятості.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру – 243 особи, зокрема у громадських роботах –56 осіб рівень залучення безробітних громадян до громадських та інших роботах тимчасового характеру складає 12,2%   ( по області – 8,9%).

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості – 74 особи, рівень охоплення професійним навчанням становив 3,7% (по області – 4,0%).

Станом на 01 травня 2021 року кількість вакансій у базі даних Світловодської міськрайонної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості становила 99.

У середньому на одну вакансію претендувало 12 осіб, у тому числі серед професіоналів – 5 осіб, серед фахівців – 11  осіб, серед кваліфікованих робітників з інструментом – 8 осіб, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 12  осіб, серед працівників торгівлі і сфери послуг – 17 осіб, серед громадян без спеціальної підготовки – 21 особа, а також серед технічних службовців – 14 осіб.

Станом на 01 травня 2021 року 1003 особи отримували допомогу по безробіттю.