ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                  Розпорядження голови

                                                                                                                                                                                                  Великоандрусівської сільської ради

                                        від 24.03.2021№ 33

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з
 інвалідністю  та  інших маломобільних груп населення на 2021-2023 роки

на території Великоандрусівської сільської ради

 

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Строк виконання

1

2

3

4

                             Будівництво, реконструкція, облаштування об’єктів

1

Забезпечити врахування потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення під час підготовки містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, проектування, будівництва нових, проведення реконструкції та капітальних ремонтів існуючих будівель та приміщень закладів культури, охорони здоров’я, навчальних закладів, об’єктів житлового та громадського призначення,  об’єктів торгівлі, транспорту та зв’язку

Виконавчий комітет сільської ради;

Відділ комунальної                           власності, ЖКГ, містобудування та архітектури;  Староста відповідної території

Протягом 2021-2023 років

2

Впровадити постійний моніторинг забезпечення вимог щодо безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

Виконавчий комітет сільської ради;

Староста відповідної території

Протягом 2021-2023 років

3

Створити умови для доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення відповідно до вимог державних будівельних норм  ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» в будинках, де розміщені органи місцевого самоврядування

Виконавчий комітет сільської ради; Відділ комунальної  власності, ЖКГ, містобудування та архітектури; елення; Староста відповідної території

Протягом 2021-2023 років

4

Здійснювати моніторинг та вибіркову перевірку технічного стану вже існуючих засобів, влаштованих в будівлях та приміщеннях закладів культури, охорони здоров’я, навчальних закладів, об’єктів житлового та громадського призначення,  об’єктах торгівлі, транспорту та зв’язку, для доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

Виконавчий комітет сільської ради; Відділ комунальної  власності, ЖКГ, містобудування та архітектури;  Староста відповідної території

Протягом 2021-2023 років

 Житлове господарство, дорожньо-транспортна інфраструктура, благоустрій територій

5

Проводити  роботи з благоустрою територій з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями

Відділ комунальної            власності, ЖКГ, містобудування та архітектури;  Староста відповідної території

Протягом 2021-2023 років

                                         Транспортна інфраструктура, зв’язок

6

Проводити  роботу щодо обладнання ( дообладнання) поштових відділень пандусами, технічними засобами пересування, кнопками виклику, інформаційними вказівниками тощо та утримання їх в належному стані

Виконавчий комітет сільської ради; Староста відповідної території

Протягом 2021-2023 років

7

Провести роботу з перевізниками щодо здійснення постійного контролю за процесом посадки та висадки пасажирів  на зупинках громадського транспорту з метою забезпечення доступу до транспортних засобів осіб з обмеженими фізичними можливостями, інвалідів з вадами зору

Виконавчий комітет сільської ради; Староста відповідної території

Протягом 2021-2023 років

                         Соціальний захист, зайнятість

8

Встановити контроль за додержанням чинного законодавства щодо соціального захисту осіб з інвалідністю

Виконавчий комітет сільської ради;

Відділ соціального захисту населення

Протягом 2021-2023 років

9

Забезпечити позачергове обслуговування осіб з інвалідністю та супроводжуючих їх осіб, інвалідів - учасників бойових дій та членів їх сімей під час отримання адміністративних послуг, з питань регулювання земельних відносин, оформлення документів з інвалідності, отримання кваліфікованої медичної допомоги, реабілітації, психологічної допомоги, сприяти працевлаштуванню

Виконавчий комітет сільської ради;

Відділ соціального захисту населення;

Староста відповідної території

Протягом 2021-2023 років

10

Тримати на постійному контролі питання забезпечення осіб з інвалідністю засобами протезування, інвалідними візками

Виконавчий комітет сільської ради;

Відділ соціального захисту населення

Староста відповідної території

Протягом 2021-2023 років

11

Забезпечити належну організацію служби «Соціаьне таксі» у структурі центру надання соціальних послуг територіальної громади Великоандрусівської сільської ради

Центр надання соціальних послуг територіальної громади Великоандрусівської сільської ради

Протягом 2021-2023 років

                            Освіта, культура, спорт

12

Вживати заходи щодо удосконалення навчально-матеріальної бази навчальних закладів для забезпечення освітніх потреб дітей та молоді з інвалідністю

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму

Протягом 2021-2023 років

13

Провести роботу щодо обладнання(дообладнання) приміщень освітніх закладів, закладів культури пандусами, кнопками виклику, спеціальними кабінками у побутових кімнатах, технічними засобами пересування, інформаційними вказівниками та щодо утримання їх в належному стані

Виконавчий комітет сільської ради;

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму; Староста відповідної території

Протягом 2021-2023 років

14

Забезпечити створення сприятливих умов для широкого залучення дітей з інвалідністю до мистецької, творчої та спортивної діяльності

Виконавчий комітет сільської ради;

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму

Протягом 2021-2023 років

                           Торгівля. Сфера послуг

15

Проводити роботу з представниками сфери торгівлі та послуг щодо обладнання (дообладнання) приміщень закладів торгівлі, побутового обслуговування, закладів громадського харчування пандусами, кнопками виклику, спеціальними кабінками у побутових кімнатах, технічними засобами пересування, інформаційними вказівниками та утримання їх у належному стані

Виконавчий комітет сільської ради;

Староста відповідної території

Протягом 2021-2023 років

16

Проводити моніторинг стану обладнання будівель (приміщень) підприємств торгівлі, побутового обслуговування населення, закладів громадського харчування, ринків пандусами, кнопками виклику, інформаційними вказівниками тощо

Виконавчий комітет сільської ради;

Староста відповідної території

Протягом 2021-2023 років

                                 Інформаційна діяльність

17

Висвітлювати у засобах масової інформації (на офіційному веб-сайті)  питання щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, у тому числі і роботу служби «Соціальне таксі».

Виконавчий комітет сільської ради;

Староста відповідноїтериторії; Центр надання соціальних послуг територіальної громади Великоандрусівської сільської ради

Протягом 2021-2023 років

18

 

Розміщувати на веб-сайті інформацію про виконання цього плану заходів

Виконавчий комітет сільської ради;

Староста відповідної території

Протягом 2021-2023 років