Проєкт підтримки підприємництва 5-7-9

 

У державі реалізується проєкт«Доступні кредити 5-7-9%». В його рамках, постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28 (із змінами), затверджено Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва.

Підтримка надається суб’єктам підприємництва, річний дохід яких не перевищує 100 млн грн та строк державної реєстрації яких перевищує 12 місяців, а також новоствореному бізнесу – так званим стартапам. Надання підтримки здійснюється Фондом розвитку підприємництва.

Державна підтримка надається через банки, що відповідають визначеним критеріям.

Підтримка надається у вигляді часткової компенсації процентних ставок за кредитами, що надаються для реалізації інвестиційних проектів суб’єктів підприємництва. Розмір компенсаційної процентної ставки ставить 5, 7 або 9%, в залежності від розміру річного доходу та прирісту робочих місць.

Також Фондом надаються гарантії банкам на забезпечення виконання зобов’язань за кредитами, наданими суб’єктам підприємництва.

Фінансова підтримка надається з метою сприяння розвитку суб’єктів підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій, а також сприяння створенню нових робочих місць та підприємств, поверненню трудових мігрантів до України.

Центри зайнятості області долучились до інформування про проєкт.Серед іншого, інформуються підприємці, які отримали стартові кошти як одноразову виплату допомоги по безробіттю, та роботодавці, які створюють робочі місця, приймають на роботу зареєстрованих безробітних і їм компенсуються фактичні витрати на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Відбулися зміни у законодавстві щодо застосування праці осіб без громадянства

 

Відповідно до норм Закону України «Про зайнятість населення» роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволів, що видаються територіальними органами державної служби зайнятості. В той же час передбачаються категорії іноземців та осіб без громадянства, праця яких може застосовуватися без вказаних дозволів (найбільш поширеною такою категорією осіб є особи, які мають право на постійне проживання на території України).

Законом України від 16.06.2020 № 693-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства» (набрав чинності з 18.07.2020 і введено в дію з 18.10.2020) внесено зміни, у тому числі, до Закону України «Про зайнятість населення». Так, частину 6 статті 42 доповнено пунктом 4-1 визначено, що роботодавцями працевлаштування осіб, яких державною міграційною службою визнано особами без громадянства, здійснюється без вищевказаного дозволу. При цьому роботодавець має отримувати дозвіл на застосування праці особи, яка подала до державної міграційної служби заяву про визнання особою без громадянства. Дозвіл потрібний на період оформлення відповідного рішення (процедурні питання прийняття такого рішення ще не повністю вирішені).

Відповідно, на поточний момент, працівникам кадрових служб роботодавців слід уважно відноситись до питань прийому на роботу осіб без громадянства. Такі особи (які оформили свій статус перебування в Україні в державній міграційній службі) можуть бути документовані посвідками на постійне проживання або посвідками на тимчасове проживання. Посвідки на постійне проживання надають їм право прийматись на роботу без дозволу на працевлаштування. Наявність посвідки на тимчасове проживання не дає такого права – потрібне оформлення дозволу.

Консультації з питань оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства є можливість отримати в обласному центрі зайнятості за телефоном (0522)24-64-18.

 

 

 

Заходи соціального захисту населення від безробіття Світловодської міськрайоннної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості

 протягом січня-липня 2020 року   

 

Ситуація на ринку праці міста та району характеризується постійним попитом на фахівців (7%), на кваліфікованих робітників з інструментом (18%), на професіоналів (5%), на працівників сфери торгівлі та послуг (18%), а також на робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання (23%).

Станом на 01 серпня 2020 року на обліку в службі зайнятості перебувало 1203   безробітних громадян, з яких 64,5% складали жінки, 30% – молодь віком до 35 років, 36% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, більше ніж кожен шостий безробітний належав до сільських мешканців.

Протягом січня-липня 2020 року статус безробітного мали 1,9 тис.осіб, з них отримали статус безробітного безпосередньо в січні-липні 2020 року 1,2 тис. осіб.

За сприяння служби зайнятості протягом січня-липня 2020 року працевлаштовані 300 осіб безробітних громадян, рівень працевлаштування безробітних складає 15,7% (по області  25,9%). Також були працевлаштовані 290 громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру – 453 особи, зокрема у громадських роботах –91 особа, рівень залучення безробітних громадян до громадських та інших роботах тимчасового характеру складає 23,8%   ( по області – 13,5%).

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості – 98 осіб рівень охоплення професійним навчанням становив 5,1% (по області – 6о%).

Станом на 01 серпня 2020 року кількість вакансій у базі даних Світловодської міськрайонної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості становила 112.

У середньому на одну вакансію претендувало 11 осіб, у тому числі серед професіоналів – 7 осіб, серед фахівців – 20 осіб, серед кваліфікованих робітників з інструментом – 9 осіб, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 9 осіб, серед працівників торгівлі і сфери послуг – 7 осіб, серед громадян без спеціальної підготовки – 13 осіб, а також серед технічних службовців – 21 особа.

Станом на 01 серпня 2020 року 969 осіб отримували допомогу по безробіттю.

           

 

 

Майже24 млн грн. отримали представники бізнесу допомоги

по частковому безробіттю на період карантину

 

Кіровоградщина: майже 24 млн грн. отримали представники бізнесу

 

 

Майже 24 млн грн. допомоги по частковому безробіттю отримали працівники підприємств малого та середнього бізнесу Кіровоградщини – про це повідомляють в обласному центрі зайнятості

Станом на 24 липня цього року до центрів зайнятості області звернулося більше 4000 роботодавців. Обласним центром зайнятості вже прийнято 3775 позитивних рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

За видами економічної діяльності це підприємства транспортної промисловості, торгівлі, надання послуг, готельно-ресторанного бізнесу та ін. 

«Державна підтримка бізнесу за сприяння служби зайнятості зміцнює партнерські відносини та допомагає  роботодавцям зберегти робочі місця, а людям – утриматися на робочих місцях», - зазначає заступник директора обласного центру зайнятості Богдан Стоян.

 

 

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

 

 

Заходи соціального захисту населення від безробіття Світловодської міськрайоннної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості

 протягом січня-червня 2020 року   

 

Ситуація на ринку праці міста та району характеризується постійним попитом на фахівців (6%), на кваліфікованих робітників з інструментом (18%), на професіоналів (5%), на працівників сфери торгівлі та послуг (19%), а також на робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання (23%).

Станом на 01 липня 2020 року на обліку в службі зайнятості перебувало 1197 безробітних громадян, з яких 63,5% складали жінки, 29% – молодь віком до 35 років, 35% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, більше ніж кожен шостий безробітний належав до сільських мешканців.

Протягом січня-червня 2020 року статус безробітного мали 1,7 тис.осіб, з них отримали статус безробітного безпосередньо в січні-червня 2020 року 1,0 тис. осіб.

За сприяння служби зайнятості протягом січня-червня 2020 року працевлаштовані 234 особи безробітних громадян, рівень працевлаштування безробітних складає 13,3% (по області  25,1%). Також були працевлаштовані 257 громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру – 363 особи, зокрема у громадських роботах –80 осіб, рівень залучення безробітних громадян до громадських та інших роботах тимчасового характеру складає 20,6%   ( по області – 13,3%).

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості – 66 осіб рівень охоплення професійним навчанням становив 4,8% (по області – 6,1%).

Станом на 01 липня 2020 року кількість вакансій у базі даних Світловодської міськрайонної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості становила 114.

У середньому на одну вакансію претендувало 11 осіб, у тому числі серед професіоналів – 11 осіб, серед фахівців – 27 осіб, серед кваліфікованих робітників з інструментом – 10 осіб, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 9 осіб, серед працівників торгівлі і сфери послуг – 8 осіб, серед громадян без спеціальної підготовки – 11 осіб, а також серед технічних службовців – 13 осіб.

Станом на 01 липня 2020 року 930 осіб отримували допомогу по безробіттю.

           

 

 

Понад 800 безробітних Кіровоградщини цьогоріч пройшли стажування на робочих місцях

 

Стажування безпосередньо на робочому місці є одним із видів послуг, що надає служба зайнятості людям, які наразі є непрацевлаштованими, але мають досвід роботи, професійно-технічну або вищу освіту і бажають працювати. Багато людей у пошуках роботи стикаються з нестачею досвіду або втратою кваліфікації у зв’язку з перервою у трудовій діяльності.

«Роботодавець при прийомі на роботу, як правило, віддає перевагу досвідченим фахівцям. Крім того, безробітні, які з різних причин мають значну перерву в роботі, постають перед загрозою психологічних проблем: мають складнощі у адаптації до нового режиму роботи та колективу», – розповіла начальник відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості Вікторія Бернікова.

Роботодавці, піклуючись про ефективність виробництва, побоюються таких складнощів і нерідко відмовляють у прийомі на вакантне місце. Щоб надати можливість роботодавцям підібрати якісні та підготовлені кадри, а шукачам роботи самореалізуватися у професійній діяльності і освоїтися на новому місці роботи, набути або удосконалити практичні знання та вміння, службою зайнятості проводиться така форма організації професійного навчання, як стажування безпосередньо на робочому місці.

До такого виду навчання, вже у цьому році,залучено більше 800 шукачів роботи Кіровоградщини.

Слід зазначити, що дана форма підвищення кваліфікації є прийнятною як для безробітних, так і для роботодавців. Роботодавцям стажування дозволяє оцінити професійні якості майбутнього працівника, його вміння і здатність опановувати нові технології, а безробітному – ознайомитися з особливостями виробництва, умовами праці, адаптуватись у трудовому колективі, а набуті знання і вміння дають можливість закріпитися на робочому місці.

Таким чином, стажування – це реальний шанс для безробітного отримати оплачувану постійну роботу, а для роботодавця – працівника, який відповідає його вимогам.

 

Відділ організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

 

 

Чи можуть фрілансери отримати допомогу по безробіттю? Роз’яснення служби зайнятості Кіровоградщини

 

Фрілансер має право на право на отримання допомоги у випадку безробіття, якщо він виконував роботу офіційно, тобто відповідно до цивільно-правового договору, але зараз її втратив.

Якщо ж фрілансер працював неофіційно, відповідно, не сплачував єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.до страхових фондів, у такому разі він не має страхового стажу для отримання допомоги.

Нагадаємо, людина, яка втратила роботу, може звернутися до будь-якого, зручного для неї центру зайнятості. На період карантину виплата допомоги по безробіттю здійснюється без особистого відвідування безробітним центру зайнятості, з першого дня реєстрації.

Загалом кількість зареєстрованих безробітних в Україні нині становить 490,5 тис. осіб. Це на 60,7% більше, ніж минулого року. З них 408 тисяч отримують допомогу.

Нагадаємо, у період карантину, з 12 березня по 13 травня, службою зайнятості працевлаштовані 4389 мешканців Кіровоградщини.

Кіровоградський обласний центр зайнятості

 

 

Заходи соціального захисту населення від безробіття Світловодської міськрайоннної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості

 протягом січня-квітня 2020 року   

 

Ситуація на ринку праці міста та району характеризується постійним попитом на фахівців (7%), на кваліфікованих робітників з інструментом (21%), на професіоналів (7%), на працівників сфери торгівлі та послуг (20%), а також на робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання (28%).

Станом на 01 травня 2020 року на обліку в службі зайнятості перебувало 1179 безробітних громадян, з яких 63% складали жінки, 28% – молодь віком до 35 років, 37% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, більше ніж кожен шостий безробітний належав до сільських мешканців.

Протягом січня-квітня 2020 року статус безробітного мали 1,5 тис.осіб, з них отримали статус безробітного безпосередньо в січні-квітні   2020 року 787 осіб.

За сприяння служби зайнятості протягом січня-квітня  2020 року працевлаштовані 116 осіб безробітних громадян, рівень працевлаштування безробітних складає 7,7% (по області  20,8%). Також були працевлаштовані 181 громадянин, які перебували на обліку в службі зайнятості.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру – 232 особи, зокрема у громадських роботах –67 осіб, рівень залучення безробітних громадян до громадських та інших роботах тимчасового характеру складає 15,4%   ( по області – 13,4%).

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості – 52 особи рівень охоплення професійним навчанням становив 3,5% (по області – 6,6%).

Станом на 01 травня 2020 року кількість вакансій у базі даних Світловодської міськрайонної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості становила 65.

У середньому на одну вакансію претендувало 18 осіб, у тому числі серед професіоналів – 19 осіб, серед фахівців – 21 особа, серед кваліфікованих робітників з інструментом – 13 осіб, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 8 осіб, серед працівників торгівлі і сфери послуг – 17 осіб, серед громадян без спеціальної підготовки – 24 особи, а також серед технічних службовців – 68 осіб.

Станом на 01 травня 2020 року 942 особи отримували допомогу по безробіттю.

           

 

 

Звільнення з роботи за власним бажанням під час карантину: чи призначається допомога по безробіттю?

 

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» особам, звільненим з роботи за власним бажанням без поважних причин або за угодою сторін, тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на 90 календарних днів. При цьому при звільненні з роботи  за власним бажанням без поважних причин виплата скорочується з першого дня призначення, а при звільненні за угодою сторін – скорочення застосовується в кінці виплати (при стандартній тривалості виплати в 360 календарних днів – з 271-го дня).

Законом України від 13.04.2020 № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (набрав чинності 18.04.2020) внесено зміни, у тому числі, до вищевказаного Закону, а саме – установлено, що на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для осіб, які втратили роботу в період карантину, не застосовуються вимоги щодо скорочення тривалості виплати допомоги по безробіттю, визначені пунктом 1 частини п'ятої статті 31 цього Закону, при цьому загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю для таких осіб не може перевищувати 270 календарних днів.

Враховуючи, що карантин розпочався 12.03.2020, дія цих правових норм поширюється на осіб, звільнених з роботи за власним бажанням без поважних причин або за угодою сторін починаючи з 12.03.2020. Відповідно ці громадяни мали можливість зареєструватись в державній службі зайнятості з 13.03.2020.

Таким чином, особам, звільненим з роботи за власним бажанням без поважних причин, виплата допомоги по безробіттю буде здійснюватись з першого дня її призначення і триватиме не більше 270 календарних днів (аналогічно і особам, звільненим за угодою сторін).

Звертаємо увагу, що вказана норма законодавства поширюється виключно на осіб, які втратили роботу в період карантину. Якщо звільнення відбулось 11.03.2020 і раніше, то скорочення тривалості виплати допомоги по безробіттю здійснюється за раніше діючими нормами (при звільненні за власним бажанням без поважних причин – з першого дня призначення).

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

У базі вакансій служби зайнятості Кіровоградщини міститься 2000 вакансій

У яких галузях ринку праці на Кіровоградщині найбільша конкуренція?

 

Станом на 01 січня 2020 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила 2,0 тис. од.

Ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на фахівців (10,5%), на працівників сфери торгівлі і послуг (11,2%), на  робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (15,5%) та на кваліфікованих робітників з інструментом (29,1%).

У  середньому  на одну  вакансію  претендувало 7 осіб: серед кваліфікованих робітників з інструментом на одну вакансію претендувало 2 особи, серед фахівців – 5 осіб, серед технічних службовців – 7 осіб, серед   працівників торгівлі та сфери послуг – 10осіб, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 13 осіб, серед кваліфікованих робітників  сільського господарства – 37 осіб.

 

Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

 

 

Протягом 2019 року статус безробітного мали понад 40 тисяч мешканців Кіровоградщини

 

Станомна01 січня2020рокувцентрахзайнятостіобласті було зареєстрованомайже 15,0 тис. безробітних громадян, зяких майже 49,0% складалижінки, 29,8% – молодьвіком до 35 років, 29,4% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців.

У січні-грудні 2019 року статус безробітного мали 40,2 тис. осіб, з нихотримали статус безробітногобезпосередньо в грудні 3,9 тис. осіб.

Станом на 01 січня 2020 року отримувалидопомогу по безробіттюмайже11,9тис.осіб.

 

Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

 

 

 

Служба зайнятості запускає сучасний освітній портал

 

У державній службі зайнятостістартував новий проект для успішного працевлаштування українців – Освітній портал державної служби зайнятості(http://skills.dcz.gov.ua/).

«Новий сервіс допоможе безробітним розвивати власні навички, необхідні для вдалого працевлаштування, отримати нові компетенції та пройти професійне навчання», – коментує директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон.

Новий сервіс дозволить:

 • розвивати особисті компетенції, затребувані на ринку праці;
 • отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору персоналу;
 • навчитися складати резюме сучасного формату;
 • підготуватися до співбесіди з роботодавцем;
 • обрати освітні курси та вебінари для безробітних, зокрема ті, які проводяться центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

«Портал допоможе реалізувати найважливіше для служби завдання - знайти достойну роботу кожному українцеві та кваліфікований персонал кожному роботодавцеві», – підкреслила О. Макогон.

На сайті будуть впроваджуватися нові освітні програми, розроблені спільно з роботодавцями, проводитимуться вебінари та дистанційне навчання. Більшість матеріалів буде розміщуватися у відеоформаті.

Завдяки новому сервісу зможуть також підвищувати свою кваліфікацію іпрацівники державної служби зайнятості. Це буде найбільша база можливостей.

 

Довідково.

Освітній портал ДСЗ розроблено на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Указу Президента України №837/2019.

 

        

За більш детальною інформацією звертайтесь

до Державного центру зайнятості

289-40-79

20@es.dcz.gov.ua

Яка тривалість та який порядок надання відпусток працівникам з інвалідністю?

 

Згідно до статті 6 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504 особам з інвалідністю І і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а особам з інвалідністю III групи 26 календарних днів.

Звертаємо Вашу увагу, що працівникам з інвалідністю, за їх бажанням, щорічні відпустки повної тривалості надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на даному підприємстві та в наступні роки у зручний для них час.

Особам з інвалідністю І та II груп в обов’язковому порядку, за їх бажанням, надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 60 календарних днів щорічно, а особам з інвалідністю III групи тривалістю до 30 календарних днів щорічно п. 6, 7 ст. 25 Закону України «Про відпустки».

Згідно зі статтею 9-1 КЗпП та статтею 69 Господарського кодексу України підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно із законодавством трудові соціально-побутові пільги для працівників, зокрема відпустки більшої тривалості, ніж передбачено Законом України «Про відпустки» або додаткові оплачувані відпустки.

 

Юридичний відділ Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

 

 

 

 

 

 

Як служба зайнятості допомагає особам з інвалідністю у вирішенні питання працевлаштування?

 

Державна служба зайнятості сприяє трудовій реабілітації та працевлаштуванню осіб з інвалідністю, у т.ч. неповнолітніх у віці від 16 до 18 років. Питання зайнятості вирішується з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), рівня кваліфікації та знань особи.

Особи з інвалідністю, які звернулися до центрів зайнятості, одержують інформацію про наявність вільних робочих місць. Їм надається допомога з профінформування, консультування, поглибленого профдіагностичного обстеження з метою професійного добору.

Усі центри зайнятості області доступні для відвідування особами з інвалідністю: облаштовані пандусами та кнопкою виклику спеціаліста. Створені спеціалізовані місця, що обладнані комп'ютерною технікою, де можна отримати інформацію з питань пошуку роботи, нормативно-правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю, дані про підприємства, що мають робочі місця для осіб з інвалідністю, навчальні заклади, що здійснюють професійне навчання осіб з інвалідністю, перелік професій та спеціальностей, за якими здійснюється навчання, порядок направлення осіб з інвалідністю на професійне навчання.

З 1 січня 2007 р. особи з інвалідністю мають право на допомогу по безробіттю, якщо протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали не менше 26 календарних тижнів і сплачували страхові внески.

Підвищити конкурентоздатність і мобільність осіб цієї категорії дозволяє професійне навчання. Для професійного самовизначення осіб з обмеженими фізичними можливостями важливою умовою є профорієнтація. Спеціалісти базових центрів зайнятості проконсультують щодо вибору чи зміни професії з урахуванням рекомендацій МСЕК, професійних інтересів, нахилів і здібностей, познайомлять із правилами прийому до Всеукраїнського центру професійної реабілітації осіб з інвалідністю та характеристиками професій, за якими ведеться підготовка слухачів.

Допоможуть у виборі чи зміні професії різні профорієнтаційні заходи, зокрема з орієнтації на підприємницьку діяльність і подальшу організацію власної справи.

Також особи з інвалідністю можуть за сприяння служби зайнятості підвищити кваліфікацію у навчальних закладах або на підприємствах шляхом стажування, що гарантуватиме їх подальше працевлаштування.

 

Юридичний відділ Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

 

 

 

Понад 5000 безробітних Кіровоградщини цьогоріч проходили професійне навчання

Близько 300 безробітних Кіровоградщини цьогоріч здобули нову освіту

 

З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи вимогам роботодавців, у січні-жовтні 2019 року за сприяння служби зайнятості області 5,0 тис. безробітних проходили професійне навчання.

Зокрема, кількість безробітних, які навчалися у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості становила 288 осіб. Серед професій, які здобули безробітні: це адміністратор, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва,оператор верстатів з програмним керуванням, перукар, швачка, манікюрник, кухар, електрогазозварник, лицювальник-плиточник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, касир торгівельного залу тощо.

 

Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

 

 

  Тимчасова зайнятість – взаємовигідна співпраця: більше 200 мешканців Світловодщини брали участь у громадських роботах

 

Результативним напрямом співпраці служби зайнятості з роботодавцями та органами місцевого самоврядування є організація громадських та інших робіт тимчасового характеру, до яких залучаються безробітні, що перебувають на обліку в центрі зайнятості. Це є запорукою збалансування попиту і пропозиції робочої сили, підвищення рівня зайнятості і добробуту громадян у місті та районі. А ще, це можливість економити бюджетні кошти та отримувати працівників для виконання нагальних потреб.

З року в рік комунальні підприємства міста, сільські та селищна ради охоче користуються цією послугою служби зайнятості. Безробітні виконують роботи по благоустрою міста, населених пунктів району, впорядкуванню об’єктів історичного та культурного значення, кладовищ, прибиранню стихійних сміттєзвалищ, працюють у сільському та лісовому господарстві району.

Цього року плідною, щодо організації громадських робіт, є співпраця Світловодського міськрайонного центру зайнятості з Світловодським міським комунальним підприємством «Житлосвіт 2012», Власівською селищною радою, Глинською, та Павлівською сільською радами, Великоандрусівською об’єднаною територіальною громадою, у яких безробітні прибирали та утримували в належному стані цвинтарі, виконували роботи з упорядкування меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни. Працюючи на громадських роботах в Управлінні соціального захисту населення міської ради, безробітні надавали кур’єрські послуги населенню в оформленні житлових субсидій.              Загалом з січня по листопад 2019 року було укладено 36 угод на громадські роботи, за якими працювали 216 безробітних.

Переваги співпраці з центром зайнятості щодо залучення безробітних до тимчасових робіт оцінили й роботодавці міста та району. Більше 500 осіб безробітних протягом січня-жовтня 2019 року вже працювали на таких роботах. Показовими є приклади ФОП Зубенко Л.В., ФОП Зубенко В.І., ФОП Шандор А.І., ФОП Бодюл С.Ю., ФОП Воронкова В.М., ФОП Світлична М.П. та інші.

Як бачимо, результати взаємовигідної співпраці щодо забезпечення зайнятості жителів міста та району мають реальні обриси. Є також випадки працевлаштування на постійну роботу після тимчасової зайнятості (ФОП Чернієнко О.М., ФОП Солодовник С.І. та інші). Тільки шляхом плідної співпраці з урахуванням інтересів усіх сторін соціального партнерства можна досягти успіхів, а головне – допомогти людям отримати роботу.

 

Н. Сідненко, начальник відділу взаємодії з роботодавцями Світловодського міськрайонного центру зайнятості

 

 

 

У Кіровоградському обласному відділенні Ощадбанку відкрито близько 50 вакансій

 

ПАТ «Державний ощадний банк України» одна з найбільших фінансово-банківських установ в Україні, яка стабільно працює в умовах постійної конкуренції на ринку банківських послуг та прагне бути сучасним конкурентоспроможним банком.Банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку послуг, збільшенні присутності на ринку банківських продуктів та послуг.

Служба зайнятості співпрацює з ПАТ «Державний ощадний банк України» щодо добору необхідних кадрів. Сьогодні підприємство потребує 49 фахівців. Серед вакансій:керуючий відділенням, начальник відділу, заступник начальника відділу, завідувач сектору, менеджер, інженер, економіст, бухгалтер, контролер-касир, фахівець, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків.Заробітна плата від 5,5 до 24,7 тис. грн.

Вільними є вакансії у представництвах ПАТ «Державний ощадний банк України»у Кропивницькому, Світловодському та Петрівському районах Кіровоградської області.

Якщо вас зацікавили зазначені вакансії,  за більш детальною інформацією звертайтеся до  міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

Навчання та підробіток: за яких умов можна приймати на роботу неповнолітніх?

 

Закінчились літні канікули, протягом яких багато школярів виявили бажання підзаробити. Проте, існує велика вірогідність того, що певна кількість школярів продовжить підробіток суміщаючи його з навчанням. Зважаючи на це, надсилаємо роз’яснення щодо особливих умов прийому на роботу неповнолітніх працівників.

Неповнолітні відповідно до статті 187 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) – особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Частина перша статті 188 КЗпП говорить про те, що не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. Однак ця норма має виключення: так частинами другою та третьою зазначеної статті встановлюється можливість прийняття на роботу осіб, які досягли п’ятнадцяти років та чотирнадцяти років за певних умов.

Так, при прийнятті на роботу осіб, яким виповнилося 15 років, має бути дотримана умова наявності згоди одного із батьків або особи, що його замінює (усиновлювача чи піклувальника).

Також допускається приймати на роботу осіб, яким виповнилося 14 років. Але це, виходячи зі змісту частини третьої статті 188 КЗпП, можливо, якщо додержуватися таких умов:

 • прийняттю на роботу у вказаному віці підлягають лише учні загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та середніх спеціальних навчальних закладів;
 • такі особи можуть виконувати тільки легку роботу, яка не заподіює шкоди їхньому здоров’ю;
 • їхня робота не повинна порушувати процес навчання та має виконуватися винятково у вільний від навчання час (наприклад, під час літніх канікул);
 • потрібна згода одного з батьків (або особи, що їх замінює, усиновлювача чи опікуна).

Крім того, усіх неповнолітніх осіб приймають на роботу лише після попереднього медичного огляду.

Кіровоградський обласний центр зайнятості

 

 

 

 

Як швидко починають здійснювати виплату допомоги по безробіттю?

 

Згідно Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 15.06.2018 № 613 допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою.

Допомога по безробіттю виплачується не рідше ніж два рази на місяць, а за згодою безробітного один раз на місяць. Період, за який здійснюється поточне нарахування допомоги по безробіттю, обмежується датою, що передує дню останнього відвідування безробітним центру зайнятості, де він зареєстрований.

Виплата допомоги по безробіттю в межах її загальної тривалості здійснюється без урахування дати відвідування особою центру зайнятості:

 • у період проходження особою навчання за направленням центру зайнятості (після закінчення кожного календарного місяця, у якому особа навчалася);
 • за період тимчасової непрацездатності безробітного (на підставі довідки довільної форми, виданої згідно з Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за № 1005/6196);
 • за період сесії чи захисту дипломної роботи в разі навчання безробітного за заочною чи вечірньою формами навчання в навчальних закладах не за направленням центру зайнятості за наявності довідки-виклику на сесію та заяви безробітного про невідвідування центру зайнятості протягом цього періоду;
 • за період проходження навчальних (або перевірних) та спеціальних зборів у Збройних Силах України згідно із Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» за умови пред’явлення повістки.

Кіровоградський обласний центр зайнятості

 

 

 

 

Якщо особа приймається на роботу за сприяння державної служби зайнятості, чи може вона бути впевнена у тому, що з нею будуть укладені трудові відносини офіційно?

Може, адже зареєстрованому безробітному видається направлення на працевлаштування, в корінці якого роботодавцем зазначається інформація про прийом на роботу з посиланням на відповідний наказ.

Видача направлень на роботу здійснюється на підставі поданих роботодавцем звітів про наявність вільних робочих місць. Такі дані є інформацією про легальну роботу.

Для пошуку роботи не обов’язково реєструватися як безробітному в центрі зайнятості. Є можливість отримувати інформацію про вакансії з Інтернет-сторінки ДСЗ. До речі, сайт служби дозволяє отримувати інформацію не тільки з комп’ютера, а й з мобільних телефонів, що мають доступ до мережі Інтернет.

Інформація про вакансії розміщується на сайті зі звітів роботодавців і є інформацією про легальні трудові відносини. Користувачі соціальної мережі Фейсбук також мають можливість ознайомитись з інформацією про окремі вакансії на сторінці ОЦЗ. Знову ж таки, це інформація про легальну роботу.

Щодо тих зареєстрованих безробітних, які знаходять роботу самостійно, не отримуючи ні направлення від ЦЗ, ні користуючись сайтом служби, то зазначу, що отримання такими особами інформації про легальні трудові відносини на семінарах в ЦЗ очевидно підвищує рівень захищеності їхніх трудових прав.

Іншим шукачам роботи рекомендуємо користуватись інформацією про легальні трудові відносин, що розміщується на сайтах служби, зокрема у рубриці «Правовий порадник шукача роботи» на сторінці ОЦЗ у соціальній мережі Фейсбук.

Принагідно звертаємо увагу, що при прийомі на роботу роботодавець не має права вимагати від особи одночасно з поданням заяви про прийом на роботу і подання заяви про звільнення за власним бажанням без зазначення дати такого звільнення.

Сподіваємося, що ті заходи, які вживаються державною службою зайнятості в сфері легалізації зайнятості, допоможуть шукачам роботи у знаходженні легальних робочих місць з гідним розміром оплати праці!

 

 

 

 

 

 

 

 

Що таке «Індивідуальний план працевлаштування»?

 

Пунктом 26 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 792, передбачено, що зареєстрований безробітний укладає з кар’єрним радником індивідуальний план працевлаштування, а шукачі роботи – індивідуальний план надання послуг.

Такий план буде спільною програмою дій кар’єрного радника та зареєстрованого безробітного (або шукача роботи), який містить спільні зобов’язання обох сторін щодо пошуку роботи та забезпечує індивідуальний супровід і організацію надання послуг. Індивідуальний план надання послуг та працевлаштування складається кар‘єрним радником та безробітною особою на підставі професійної діагностики, професійного профілювання, рівня професіоналізму шукача роботи, ступеня трудової мотивації та його мобільності.

Запровадивши інститут кар’єрних радників, служба зайнятості не тільки підвищує якість сервісного обслуговування клієнтів, а й поглиблює співпрацю з роботодавцями, оскільки працевлаштовані за сприяння кар’єрних радників особи відповідатимуть потребам та вимогам конкретних працедавців.

 

Відділ організації сприяння працевлаштуванню Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

 

 

Заходи соціального захисту населення від безробіття Світловодської міськрайоннної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості

 протягом січня-травня 2019 року   

 

Ситуація на ринку праці міста та району характеризується постійним попитом на фахівців (8%), на кваліфікованих робітників з інструментом (17%), на професіоналів (5%), на працівників сфери торгівлі та послуг (20%), а також на робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання (19%).

Станом на 01 червня   2019 року на обліку в службі зайнятості перебувало 741 безробітний громадянин, з яких 63% складали жінки, 29% – молодь віком до 35 років, 50% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, більше ніж кожен п’ятий безробітний належав до сільських мешканців.

Протягом січня-травня 2019 року статус безробітного мали 1,3 тис. осіб, з них отримали статус безробітного безпосередньо в січні-травні  2019 року 536 осіб.

За сприяння служби зайнятості протягом січня-травня 2019 року працевлаштовані 235 осіб безробітних громадян, рівень працевлаштування безробітних складає 18,1% (по області  32,1%). Також були працевлаштовані 237 осіб громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру – 446 осіб, зокрема у громадських роботах –140 осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 34,4% (по області – 21,1%).

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості – 158 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 12,2% (по області – 14,9%).

Станом на 01 червня 2019 року кількість вакансій у базі даних Світловодської міськрайонної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості становила 157.

У середньому на одну вакансію претендувало 5 осіб, у тому числі серед професіоналів – 15 осіб, серед фахівців – 7 осіб, серед кваліфікованих робітників з інструментом – 3 особи, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 5 осіб, серед працівників торгівлі і сфери послуг – 6 осіб, серед громадян без спеціальної підготовки – 3 особи, а також серед технічних службовців – 21 особа.

Станом на 01 червня  2019 року 554 особи отримували допомогу по безробіттю.

 

№1

Які документи необхідні для реєстрації внутрішньо переміщених осіб у службі  зайнятості?   

Слід зазначити, що  одним із основним завдань державної служби зайнятості  є сприяння громадянам у підборі підходящої роботи. Таке сприяння здійснюється для зареєстрованих безробітних.

Варто наголосити, що для пошуку роботи не обов’язково набувати статусу зареєстрованого безробітного. Соціальні послуги з пошуку роботи надаються також особам облікової категорії. До облікової категорії осіб можуть належати, зокрема, особи, які працюють і шукають додатковий заробіток. 

Для того, щоб стати на облік, особа пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а також довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Такі особи інформують кар’єрного радника про свою освіту, досвід роботи.

    Для надання статусу зареєстрованого безробітного, особа подає до центру зайнятості заяву встановленого зразка та пред’являє:

    паспорт;

    довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

    трудову книжку;

    документ про освіту.

    До 01 січня 2019 року діяв порядок реєстрації безробітних, який передбачав обов’язкове пред’явлення при реєстрації довідки про взяття особи на облік як ВПО. Наразі, діє порядок, який не передбачає такого обов’язку.

Слід зазначити, що новий порядок реєстрації передбачає первинне профілювання безробітних для оцінки їх особистісних та професійних характеристик, а також складання індивідуального плану надання послуг.

 

    Безробітних інформують про можливості працевлаштування, попит на їх професії на ринку праці, систему мотивації до праці, ризик тривалого безробіття, визначення обсягу і видів послуг, які надаватимуться безробітному з метою його інтеграції до ринку праці.

Кар’єрний радник разом з безробітними розробляє індивідуальний план працевлаштування.             Складання таких планів передбачено і відносно ВПО.

            

Б. Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

№ 2

 

Якщо у внутрішньо переміщеної особи в трудовій книжці відсутній запис про звільнення з підприємства на непідконтрольній території, чи може така особа бути зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна?   

Законодавство передбачає два варіанта отримання соціальних послуг в ДСЗ – зареєстрованим безробітним і особам, відносно яких здійснюється облік. Облікова процедура є більш простою відносно пакету документів.

Так, для взяття на облік особа повідомляє карєрного радника про свій досвід роботи. При цьому не обовязково предявляти трудову книжку.

На відміну від цього, для реєстрації як безробітного, потрібно предявити трудову книжку.

У  книжці записи про періоди трудової діяльності мають бути здійснені відповідно до затвердженої інструкції.

Якщо у особи здійснено запис про прийом на роботу, але відсутній запис про звільнення, така особа, за загальним правилом, не може бути зареєстрована як безробітна. 

Але у такого загального правила є виключення.

І стосується воно саме ВПО.

Відповідно до чинного порядку реєстрації безробітних, у разі відсутності у особи документів, що підтверджують факт звільнення, така особа подає до центру зайнятості  заяву про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена.

Також може бути подано відповідне рішення суду – у разі припинення трудових відносин у судовому порядку.

Подається також розрахунковий документ (квитанція), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення.

Для підтвердження того, що запис про звільнення відстутній в трудовій книжці саме у ВПО, рекомендується особі пред’явити довідку про взяття її на облік як ВПО.

У разі необхідності, пропонуємо ВПО безпосередньо звертатись до центрів зайнятості за отриманням консультацій щодо документів або ж телефонувати як до місцевих та і до обласного ЦЗ. З номерами телефонів можливо ознайомитись на Інтернет-сторінці ОЦЗ.

 

 

Б. Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

 

№3

Якщо внутрішньо переміщена особа має місце свого постійного проживання в сільській місцевості на непідконтрольній території, чи може вона бути зареєстрована в центрі зайнятості?

 

Сам по собі факт реєстрації постійного місця проживання в сільській місцевості жодним чином не впливає на можливість реєстрації особи як безробітної в ДСЗ. Значення має чи належить особа до категорії самостійно зайнятих, чи ні.

До зайнятого населення можуть належати, зокрема, члени фермерських та особистих селянських господарств (ОСГ).

Якщо особа є членом фермерського господарства як юридичної особи, що зареєстрована на непідконтрольній території, то такій особі необхідно подати витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення зайнятості.

Щодо членів особистих селянських господарств зазначу наступне.

Для надання статусу безробітного особа подає до БЦЗ чи філії ОЦЗ заяву та пред’являє, визначені порядком реєстрації, документи. 

У заяві особа зазначає чи є вона членом ОСГ, чи ні.

Якщо особа є членом ОСГ і при цьому працювала 6 і більше місяців за рік до реєстрації в ЦЗ, то ведення ОСГ не вважається основною роботою і особа реєструється як безробітна без подання будь-яких додаткових документів.

Якщо член ОСГ працював менше 6 місяців, то він має подати довідку про припинення ведення господарства або про вихід з нього.

Відповідна довідка видається сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки.

Якщо особа має статус ВПО, то згідно норм порядку реєстрації безробітних, таку довідку не потрібно подавати.

   

Б.Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

 

 

Чи може підприємство прийняти на роботу кур'єрами осіб у віці 16-18 років?

 

На запитання  відповідає Т. Дігтяренко, заступник начальника юридичного відділу Кіровоградського ОЦЗ.

Відповідно до ст. 188 КЗпП  України не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років. Як виняток – за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, – можна прийняти на роботу особу, яка досягла 15-річного віку.

Нагадаємо, що ст. 190 КЗпП України передбачає, що законодавством визначені  роботи, на яких забороняється використання праці осіб молодше 18 років. Так, забороняється застосування праці таких осіб на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

Забороняється залучати осіб молодше 18 років до підіймання та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Але це ще не повний перелік заборон і обмежень, що стосуються використання праці молоді. Нагадуємо, що:

всі особи молодше 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медогляду та надалі, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медогляду (ст. 191 КЗпП);

заборонено залучати працівників молодше 18 років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

Крім того, ст. 193 КЗпП встановлює норми виробітку для молодих робітників, а ст. 194 цього Кодексу визначає розмір оплати праці працівників молодше 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи.

Також Кодекс законів про працю України регулює питання, пов'язані зі щорічними відпустками працівників у віці до 18 років, обмеження щодо їхнього звільнення і розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або інших осіб (усиновителів, опікунів неповнолітнього, а також державних органів і службових осіб, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю).

Отже, якщо кур'єрська робота, на яку підприємство планує прийняти особу віком 16-18 років вкладається у перераховані законодавчі рамки, використання праці таких неповнолітніх осіб дозволено.

Однак необхідно пам'ятати про тривалість робочого дня для таких осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється: для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) - 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої вище для осіб відповідного віку.

 

Передпенсійний вік: чи має шукач роботи право на допомогу по безробіттю за 2 роки до виходу на пенсію?

    Чинними нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» не визначено єдиного віку для призначення пенсії для різних категорій громадян. Однією з умов призначення пенсії за віком є наявність необхідного страхового стажу. В залежності від такого стажу пенсія за віком може бути призначена в 60, 63 або 65 років. 
    Частиною 4 статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» визначено, що для осіб передпенсійного віку тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів (загальна тривалість виплати не може перевищувати 360 днів). До осіб передпенсійного віку належать особи за 2 роки до досягнення пенсійного віку.
    Враховуючи вищевказане, момент настання передпенсійного віку у кожного безробітного визначається індивідуально. За рекомендаціями Міністерства соціальної політики України (лист від 28.03.2019р.) визначення пенсійного віку в державній службі зайнятості потребує підтвердження відповідними відомостями Пенсійного фонду України.
Працівники центрів зайнятості доводять до кожного безробітного інформацію про особисту відповідальність та відшкодування незаконно отриманих коштів, виплачених як матеріальне забезпечення на випадок безробіття та вартості соціальних послуг, у разі подання неправдивих даних під час (та у період) реєстрації громадян як безробітних. Таке попередження, зокрема, стосується і повідомлення про пенсійний вік особи. 
Одночасно звертаємо увагу, що Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) запроваджено обмін даними з Пенсійним фондом України щодо отримання інформації про осіб, які отримують (чи отримували) страхові виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття та отримують пенсії.

Відділ інформаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості
 

 

Онлайн-анкетування: у роботодавців Кіровоградщини

є можливість заявити про потребу в кадрах

 

Роботодавців Кіровоградщини запрошують долучитися до онлайн-анкетування

 

З 03 червня поточного року розпочинається запроваджене Державною службою зайнятості анкетування роботодавців про потребу в працівниках на 2020 рік. Заповнити анкети можна у «Персональному кабінеті» на Інтернет-ресурсі Державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище зайнятості» у розділі «Опитування». Звертаємо увагу, що сервіс доступний для роботодавців, які зареєструвалися в центрах зайнятості, та мають логіни та паролі для входу в персональний кабінет.

За додатковою інформацією щодо реєстрації у персональному кабінеті та заповненні анкети необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості області.

«Проведення поглибленого вивчення перспектив розвитку регіонального ринку праці, на підставі даних роботодавців, надасть можливість спрогнозувати локальний ринок праці, скласти перспективну потребу в працівниках у професійному розрізі, – зазначив заступник директора обласного центру зайнятості Богдан Стоян. – Ми запрошуємо усіх роботодавців області долучитися до анкетування».

Результати анкетування оброблятимуться фахівцями Державної служби зайнятості (Центрального апарату) та будуть використані при розробці прогнозу потреби у працівниках на 2020 рік.

Тож не зволікайте – скористайтеся цією можливістю!

 

Відділ інформаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

Правильному догляду за хворими мешканці Кіровоградщини можуть навчитися у Івано-Франківську

 

Тим, хто планує отримати спеціальність молодшої медичної сестри або ж планує доглядати за важкохворими людьми – професійне навчання надзвичайно необхідне.

У безробітних громадян є можливість, у короткі терміни, опанувати усі необхідні знання та навички аби здобути професію «Молодша медична сестра».

Слід зазначити, що таким громадянам не обов'язково попередньо мати медичну освіту. Під час навчання, у першу чергу, безробітних навчать тому як піклуватися про тяжкохворих, надавати їм першу необхідну медичну допомогу при різних захворюваннях, нещасних випадках та надзвичайних ситуаціях.

Крім того, шукачі роботи навчяться усім особливостям правильного догляду, як за хворими дітьми, так і за людьми похилого віку. Курс навчання дозволить освоїти усі особливості правильного догляду за хворими. Завдяки даним курсам кожен новоспечений фахівець має можливість отримати роботу, як в різних медичних установах, так і в індустрії краси.

Звертаємо увагу шукачів роботи, що навчання за професією «Молодша медична сестра з догляду за хворими» можна пройти у Івано-Франківському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ): навчання стартує 20 травня і триватиме 3,1 місяця.

Умовами до направлення на навчання є:

·      повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

·      повноліття (не менше 18 років);

·      медична довідка з допуском до професії.

Тож, якщо Вас зацікавила така інформація, за більш детальною інформацією про професію звертайтеся до базових центрів зайнятості. Наразі медичні заклади Кіровоградщини потребують 6 молодших медичних сестер. Заробітна плата  – від 4173 до 5095 грн.

Нагадаємо, що для безробітних громадян, які зареєстровані у державній службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, тобто безкоштовно.

 

Відділ інформаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

Здобувай за сприяння служби зайнятості омріяну професію

 

Якщо Ви вирішили здобути нову професію чи підвищити свою кваліфікацію – Ви маєте можливість за сприяння служби зайнятості пройти професійне навчання як у навчальних закладах області чи на виробництві, так і у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості,  та прискорити подальше працевлаштування.

Такі центри функціонують у  Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Луганській, Одеській, Івано-Франківській, Рівненській, Сумській, Харківській,  Полтавській та Херсонській областях.

Навчальні центри державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) мають великий спектр ліцензованих професій та напрямів підготовки робітників для таких галузей економіки як: промисловість, будівництво, агропромисловий комплекс, транспорт і зв’язок, сфера послуг.

Здобуття професійно-технічної освіти у ЦПТО ДСЗ здійснюється за денною формою навчання, на курсах цільового призначення. Запроваджуються новітні форми: дуальне навчання, дистанційне, відеоконференції. В Одеському та Рівненському центрах працюють державні кваліфікаційні комісії з підтвердження результатів неформального навчання за професією «кухар». Тобто, є можливість працівникам без освіти підтвердити рівень своїх знань та вмінь і отримати свідоцтво державного зразка про присвоєння кваліфікації.

На слухачів очікують затишні зали бібліотек, комфортні умови проживання. Навчальні кабінети, майстерні та лабораторії, облаштовані сучасним високотехнологічним обладнанням і устаткуванням, що дозволяє отримати високий рівень кваліфікації. Завдяки професіоналізму викладачів та майстрів виробничого навчання, застосуванню сучасних педагогічних технологій, навчальний процес є якісним та ефективним.

З метою здобуття слухачами практичних навичок, центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості використовують сучасну матеріально-технічну базу з найсучаснішим виробничим обладнанням та устаткуванням. Завдяки застосуванню новітніх навчальних технологій, сучасних андрагогічних методик, рівень підготовки випускників ЦПТО є таким, що дозволяє  під час навчання адаптуватися до умов виробництва, режиму роботи, а також планувати свою подальшу трудову кар’єру.

Орієнтовні графіки організації професійного навчання у навчальних закладах області, ПОУ та  центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості  постійно розміщуються на веб-сторінці обласного центру зайнятості у рубриці «Навчання» підрубриці «Співпраця з навчальними закладами та ПОУ».

Після закінчення професійного навчання та підвищення кваліфікації за напрямами підготовки, слухачам присвоюється відповідна кваліфікація, розряд (категорія, клас) і видається документ про освіту державного зразка.

 Для безробітних громадян, які зареєстровані в державній службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.