ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ У РОБОТІ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України "Про освіту".

Закон України "Про повну загальну середню освіту".

Закон України "Про дошкільну освіту"

Закон України "Про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг".

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"

Закон України "Про охорону дитинства"

Закон України "Про охорону праці".

Кодекс законів про працю України.

Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

Закон України "Про відпустки".

Закон України "Про оплату праці".

Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу". 

 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ АКТИ У СФЕРІ ОСВІТИ

Національна доктрина розвитку освіти.

Національна стратегія розвитку освіти.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти".

Постанова Кабінету Міністрів Україи "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти".

Конвенція про права дитини.

Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Концепція профільного навчання у старшій школі.

Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти.

Педагогічна Конституція Європи.

 

ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОТУ ЗАКЛАДУ

 

Типове положення про атестацію педагогічних працівників.

Положення про державну підсумкову атестацію.

Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні".

Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів".

Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу.

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України.

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт.

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.

Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів.

Положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів.

Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності.

Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію.

Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчального закладу.

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів.

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.

Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів.

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх закладах.

Положення про психологічну службу.

Положення про екстернат загальноосвітнього навчального закладу.

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка.

Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року».

Положення про малу академію наук учнівської молоді.

Положення про групу продовженого дня.

Положення про куточок живої природи.

Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України.

Положення про національну систему рейтингового оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів.

Положення про вечірню (змінну) школу.

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

Порядок закінчення навчального року та проведення ДПА

Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру навчального року.

Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у навчальному році.

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих у н.р.

Методичні рекомендації з організації та проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року - ".

Типові навчальні плани початкової школи

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи.

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)

Типова інструкція з діловодства у ЗНЗ усіх типів і форм власності.

Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників.

Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.

Про протокол проведення державної підсумкової атестації та форму звітності.

Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах.

Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів.

Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1.

Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи.

Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів.

Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України.

Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України.

Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів.

Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу.

Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.

Інструкція про службові відрядження.

Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури. 

Порядок здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Типові Правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України.

Критерії системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

Методичні рекомендації щодо створення освітніх округів.

Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

Типова програма комплексної перевірки загальноосвітнього навчального закладу державною інспекцією навчальних закладів України

Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів.

Про використання навчальної літератури у ЗНЗ.

Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів.

Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах.

Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

Орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

Порядок державного інспектування навчальних закладів.

Програма здійснення внутрішнього контролю у загальноосвітньому навчальному закладі.

 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ШКОЛІ

Підготовка ЗНЗ до нового навчального року з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах.

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Тимчасове Положення про службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу.

Типове  положення  про  службу  охорони  праці.

Правила безпечної експлуатації електроустановок.

Правила пожежної безпеки України.

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.

Правила безпеки систем газопостачання України.

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах.

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів.

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики.

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторях) хімії.

Правила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах.

Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах.

Правила безпеки під час занять у навчально-виробничих майстернях.

Інструктивно-методичні матеріали "Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму ЗНЗ".

Положення про безпечну експлуатацію будівель і споруд.

Правила обстежень, оцінки технічного стану будівель і споруд.

Інструкція по обліку та порядку ведення особових медичних книжок.

Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів.

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ У ШКОЛІ

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ.

Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів.

Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів.

Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти.

Інструкція по інвентаризацї.

Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності.