Ситуація на ринку праці міста та району характеризується постійним попитом на фахівців (10%), на кваліфікованих робітників з інструментом (20%), на професіоналів (8%), на працівників сфери торгівлі та послуг (19%), а також на робітників з обслуговування технологічного устаткування (17%).

Станом на 01 вересня  2021 року на обліку в службі зайнятості перебувало    1,0  тис. осіб безробітних громадян, з яких 64% складали жінки, 25% – молодь віком до 35 років, 45 % - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні. 

Протягом січня-серпня  2021 року статус безробітного мали 2,6 тис. осіб., з них отримали статус безробітного безпосередньо в 2021 році 1,5 тис. осіб. 

За сприяння служби зайнятості протягом січня-серпня  2021 року працевлаштовані 625 осіб безробітних громадян, рівень працевлаштування безробітних складає 24,5% (по області  30,8%). Також були працевлаштовані 128    громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру – 502 особи, зокрема у громадських роботах – 168 осіб, рівень залучення безробітних громадян до громадських та інших роботах тимчасового характеру складає 19,0%   ( по області  9,9%).

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості – 198 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 7,5% (по області5,3%).

Станом на 01 вересня 2021 року кількість вакансій у базі даних Світловодської міськрайонної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості становила 131.

У середньому на одну вакансію претендувало 8 осіб, у тому числі серед професіоналів – 4 особи, серед фахівців 4 особи, серед кваліфікованих робітників з інструментом – 7 осіб, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 9  осіб, серед працівників торгівлі і сфери послуг 8 осіб, серед громадян без спеціальної підготовки  7 осіб, а також серед технічних службовців – 28 осіб.

Станом на 01 вересня  2021 року 829 осіб отримували допомогу по безробіттю.