Головне управління ДПС у Кіровоградській області інформує: 

відповідно до п.п. 169.1.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) будь – який платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50 відс. розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, що у 2023 році складає 1342,00 гривні. 

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 відс,  що у 2023 році складає 1342,00 грн, у розрахунку на кожну таку дитину (п.п. 169.1.2 ст. 169 ПКУ). 

Згідно з абзацом першим п.п. 169.4.1 ст. 169 ПКУ податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. 

У 2023 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить  3760,00 грн (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 2684,00 грн х 1,4 та округлено до найближчих 10 гривень). 

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбаченому п.п. 169.1.2 ст. 169 ПКУ, визначається як добуток суми, визначеної у абзаці першому п.п. 169.4.1 ст. 169 ПКУ, та відповідної кількості дітей (наприклад: 3760 х 2 = 7520 при наявності двох дітей).