Повідомлення про оголошення конкурсу (15.11.2021 року)

УКРАЇНА

ВЕЛИКОАНДРУСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СВІТЛОВОДСЬКИЙ  РАЙОН КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

                                                                              Код ДКУД 011019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

 

Від 12 листопада  2021 року                                                        №126-гр

с. Велика Андрусівка

 

Про проведення конкурсу на заміщення

вакантних посад  посадових осіб

місцевого самоврядування Велико-

андрусівської сільської ради

 

       Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»,  «Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування», затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 07 листопада 2019 р. № 203-19, Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті управління Великоандрусівської сільської ради, затвердженого розпорядженням Великоандрусівського сільського голови від 24 грудня 2020 р. №88-р,   Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті управління сільської ради затвердженого розпорядженням Великоандрусівського сільського голови від 24 грудня 2020 р. №88-р., згідно затвердженої структури Великоандрусівської  сільської ради та її виконавчих органів на 2021 рік, рішеннями Великоандрусівської сільської  ради від 26 серпня року №1092 Про внесення змін до рішення Великоандрусівської сільської ради №13 від 15 грудня 2020 року «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів»,з  метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на заміщення вакантної посади й дотримання вимог чинного законодавства при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад

- начальника відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Великоандрусівської сільської ради;

- спеціаліста ІІ категорії з бухгалтерського обліку відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Великоандрусівської сільської ради;

- спеціаліста ІІ категорії відділу земельних ресурсів та просторового планування Великоандрусівської сільської ради;

- головного спеціаліста з питань цивільного захисту, мобілізаційної роботи і військового обліку апарату управління Великоандрусівської сільської ради.

2.  Затвердити вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади  Великоандрусівської сільської ради (Додаток 1,2).

3. Повідомлення про оголошення конкурсу оприлюднити на офіційному веб-сайті Великоандрусівської сільської ради (Додаток 3-6).

4. Конкурсній комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади розробити перелік питань на перевірку знання претендентами Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадових осіб місцевого самоврядування.

    5. Відділу загальної, організаційно-кадрової роботи  Великоандрусівської сільської ради   забезпечити прийом документів від претендентів на заміщення вакантних посад  Великоандрусівської сільської ради протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Великоандрусівської сільської ради повідомлення про оголошення конкурсу.

6. Довести зміст цього розпорядження до відома працівників сільської ради.

7.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

           Великоандрусівський сільський голова                                    Аріф РІЗАЄВ

 

 

Додаток 1

До розпорядження Великоандрусівського сільського голови від 12.11.2021 р. № 126-гр

 

 

 

Вимоги до кандидата:

Вища освіта   не нижче ступеня магістра, спеціаліста відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

• стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 3 років;

• вільне володіння українською мовою;

• вміння працювати з інформацією надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати, орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

• знання Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", «Про соціальні послуги» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; указів і розпоряджень Президента України, інших підзаконних нормативно-правових актів; інструкції з діловодства; основ психології; правил внутрішнього трудового розпорядку; правил ділового етикету; правил охорони праці та протипожежної безпеки, основні програми роботи на комп'ютері;

впевнене користування комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), знання і практичний досвід роботи з програмним комплексом

«Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада»

• Особисті якості: відповідальність, системність і самостійність в роботі, комунікабельність, доброзичливість, наполегливість, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в команді, здатність приймати зміни та змінюватися.

 

Додаток 2

до розпорядження Великоандрусівського  сільського голови від 12.11.2021 р. № 126-гр

 

 

Вимоги до кандидата:

• освіта не нижче ступеня бакалавра;

• вільне володіння українською мовою;

•вміння працювати з інформацією надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати; 

• знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про службу в органах місцевого самоврядування""Про державну службу""Про запобігання корупції", інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, реалізації визначених повноважень; указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових актів; інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правил ділового етикету; правил охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері.

• Особисті якості: відповідальність, системність і самостійність в роботі, комунікабельність, доброзичливість, наполегливість, орієнтація на саморозвиток.

 

 

Додаток 3

до розпорядження Великоандрусівського  сільського голови від 12.11.2021 р. № 126-гр

 

 

Повідомлення про оголошення конкурсу

 

Великоандрусівська сільська рада Олександрійського  району Кіровоградської області ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування начальника відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Великоандрусівської сільської ради.       

Основні вимоги до кандидата:

Вища освіта   не нижче ступеня магістра, спеціаліста відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

• стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 3 років;

• вільне володіння українською мовою;

• вміння працювати з інформацією надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати,  орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

• знання Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", «Про соціальні послуги» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; указів і розпоряджень Президента України, інших підзаконних нормативно-правових актів; інструкції з діловодства; основ психології; правил внутрішнього трудового розпорядку; правил ділового етикету; правил охорони праці та протипожежної безпеки, основні програми роботи на комп'ютері;

впевнене користування комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), знання і практичний досвід роботи з програмним комплексом

«Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада»

• Особисті якості: відповідальність, системність і самостійність в роботі, комунікабельність, доброзичливість, наполегливість, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в команді,  здатність приймати зміни та змінюватися.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я голови конкурсної комісії сільської ради такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність) заповнена власноруч;

 - дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

 - декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (кандидата на посаду надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).;

- копію паспорта громадянина України;

- копію  реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копію трудової книжки;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з часу опублікування оголошення про проведення конкурсу.

 Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов`язків, розміру та умов оплати праці можна отримати у відділі загальної, організаційно-кадрової роботи  Великоандрусівської сільської ради за адресою: с. Микільське, вул. Паркова,20,  тел. +380960790757.

 

Додаток 4

до розпорядження Великоандрусівського  сільського голови від 12.11.2021 р. № 126-гр

 

 

Повідомлення про оголошення конкурсу

 

Великоандрусівська сільська рада Олександрійського  району Кіровоградської області ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування спеціаліста ІІ категорії з бухгалтерського обліку відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Великоандрусівської сільської ради.       

Вимоги до кандидата:

• освіта не нижче ступеня бакалавра;

• вільне володіння українською мовою;

•вміння працювати з інформацією надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати; 

• знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, реалізації визначених повноважень; указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових актів; інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правил ділового етикету; правил охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері.

• Особисті якості: відповідальність, системність і самостійність в роботі, комунікабельність, доброзичливість, наполегливість, орієнтація на саморозвиток.

 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я голови конкурсної комісії сільської ради такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність) заповнена власноруч;

 - дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

 - декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (кандидата на посаду надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).;

- копію паспорта громадянина України;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з часу опублікування оголошення про проведення конкурсу.

 Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов`язків, розміру та умов оплати праці можна отримати у відділі загальної, організаційно-кадрової роботи  Великоандрусівської сільської ради за адресою: с. Микільське, вул. Паркова,20,  тел. +380960790757.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до розпорядження Великоандрусівського  сільського голови від 12.11.2021 р. № 126-гр

 

 

 

Повідомлення про оголошення конкурсу

 

Великоандрусівська сільська рада Олександрійського  району Кіровоградської області ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування спеціаліста ІІ категорії відділу земельних ресурсів та просторового планування Великоандрусівської сільської ради.       

Вимоги до кандидата:

• освіта не нижче ступеня бакалавра;

• вільне володіння українською мовою;

•вміння працювати з інформацією надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати; 

• знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, реалізації визначених повноважень; указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових актів; інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правил ділового етикету; правил охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері.

• Особисті якості: відповідальність, системність і самостійність в роботі, комунікабельність, доброзичливість, наполегливість, орієнтація на саморозвиток.

 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я голови конкурсної комісії сільської ради такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність) заповнена власноруч;

 - дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

 - декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (кандидата на посаду надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).;

-     копію паспорта громадянина України;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з часу опублікування оголошення про проведення конкурсу.

 Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов`язків, розміру та умов оплати праці можна отримати у відділі загальної, організаційно-кадрової роботи  Великоандрусівської сільської ради за адресою: с. Микільське, вул. Паркова,20,  тел. +380960790757.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до розпорядження Великоандрусівського  сільського голови від 12.11.2021 р. № 126-гр

 

 

 

 

Повідомлення про оголошення конкурсу

 

Великоандрусівська сільська рада Олександрійського  району Кіровоградської області ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування головного спеціаліста з питань цивільного захисту, мобілізаційної роботи і військового обліку Великоандрусівської сільської ради.       

Вимоги до кандидата:

• освіта не нижче ступеня бакалавра;

• вільне володіння українською мовою;

•вміння працювати з інформацією надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати; 

• знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, реалізації визначених повноважень; указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових актів; інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правил ділового етикету; правил охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері.

• Особисті якості: відповідальність, системність і самостійність в роботі, комунікабельність, доброзичливість, наполегливість, орієнтація на саморозвиток.

 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я голови конкурсної комісії сільської ради такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність) заповнена власноруч;

 - дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

 - декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (кандидата на посаду надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).;

-    копію паспорта громадянина України;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з часу опублікування оголошення про проведення конкурсу.

 Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов`язків, розміру та умов оплати праці можна отримати у відділі загальної, організаційно-кадрової роботи  Великоандрусівської сільської ради за адресою: с. Микільське, вул. Паркова,20,  тел. +380960790757.

 

 

 

 

Повідомлення про оголошення конкурсу (29.10.2021 року)

 

Великоандрусівська сільська рада Олександрійського  району Кіровоградської області ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування спеціаліста ІІ категорії (з функцією адміністратора) відділу надання адміністративних послугВеликоандрусівської сільської ради.       

Вимоги до кандидата:

• освіта не нижче ступеня бакалавра;

• вільне володіння українською мовою;

•вміння працювати з інформацією надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати; 

• знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, реалізації визначених повноважень; указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових актів; інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правил ділового етикету; правил охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері.

• Особисті якості: відповідальність, системність і самостійність в роботі, комунікабельність, доброзичливість, наполегливість, орієнтація на саморозвиток.

 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я голови конкурсної комісії сільської ради такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність) заповнена власноруч;

 - дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

 - декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (кандидата на посаду надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).;

- копію паспорта громадянина України;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з часу опублікування оголошення про проведення конкурсу.

 Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов`язків, розміру та умов оплати праці можна отримати у відділі загальної, організаційно-кадрової роботи  Великоандрусівської сільської ради за адресою: с. Микільське, вул. Паркова,20,  тел. +380960790757.