Для яких категорій працівників є обов’язковим медичний огляд?

 

Роботодавці мають піклуватися про здоров’я працівників. Більше того, вони зобов’язані забезпечити проведення медоглядів працівників певних категорій.

Медичний огляд обов’язковий для наступних категорій працівників:

 • зайнятих на важких роботах;
 • роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;
 • на роботах, де є потреба у професійному доборі;
 • осіб віком до 21 року (незалежно від професії та виду діяльності).

Медогляди можуть бути попередніми, періодичними та позачерговими.Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою:

 • визначення стану здоров'я працівника та реєстрації вихідних об'єктивних показників здоров'я і можливості виконання без погіршення стану здоров'я професійних обов'язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
 • виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

Періодичні медичні огляди проводяться з метою:

 • своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;
 • забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
 • вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
 • розробки індивідуальних та групових заходів охорони здоров'я та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;
 • проведення відповідних оздоровчих заходів.

Періодичні медогляди проводять за встановленою на підприємстві періодичністю, але не рідше одного разу на два роки, для того щоб своєчасно виявити ранні ознаки профзахворювань.

Відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону 2694 позачерговий медичний огляд працівників роботодавець зобов'язаний забезпечити:

 • за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці;
 • за своєю ініціативою, якщо стан здоров'я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки.

Позачерговому медогляду підлягають працівники, робота яких пов'язана з обслуговуванням населення та стан здоров'я яких викликає занепокоєння і може негативно вплинути на оточуючих, у випадках, визначених у п. 4 Правил № 280:

 • за бажанням працівника у разі погіршення стану здоров'я (якщо це загрожує безпеці громадян, працівник повинен вжити відповідних заходів для попередження поширення захворювання);
 • у разі виявлення інфекційних захворювань та/або бактеріоносійства;
 • у разі погіршення епідемічної ситуації.

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

 

 

Підведення підсумків виборів: чи повинен безробітний-член виборчої комісії зніматися з обліку у центрі зайнятості?

 

Якщо безробітні є членами виборчих комісій і беруть участь виключно у підведенні підсумків голосування на місцевих виборах в Україні, чи повинні вони зніматись з обліку в центрі зайнятості?   

Відповідно до статті 212 Виборчого кодексу України, праця, яка пов'язана з організацією підготовки і проведення виборів особами, визнаними в установленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в центрах зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю.

Таким чином, оплачувана робота члена виборчої комісії не є підставою для припинення його реєстрації як безробітного, та припинення виплати йому допомоги по безробіттю. 

Члени виборчої комісії можуть виконувати свої повноваження з оплатою праці як протягом усього періоду повноважень комісії, так і протягом частини періоду повноважень, у тому числі, в день голосування та дні встановлення підсумків голосування.

І в тому, і в іншому випадку члени комісій не позбавляються статусу безробітного.

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

 

 

 

 

Як наразі здійснюється обслуговування клієнтів служби зайнятості на Кіровоградщині?

Усі міськрайонні центри зайнятості та філії Кіровоградського обласного центру зайнятості відновлення прийому громадян, тож безробітні повинні відвідувати кар’єрного радника за встановленим графіком.

Незалежно від того, як працює центр зайнятості (дистанційно або у звичному режимі), фахівці служби продовжують шукати актуальні вакансії та підбирати персонал для клієнтів-роботодавців.

Права та обов'язки зареєстрованих безробітних тут: https://www.dcz.gov.ua/storinka/prava-ta-obovyazky-zareyestrovanyh-bezrobitnyh

Правила взаємодії безробітних із центром зайнятості в період карантину:https://www.dcz.gov.ua/node/3272 

Інші деталі – у нашій інфографіці.

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

 

 

 

 

За яких умов припиняється реєстрація в службі зайнятості?

Відповідно до статті 45 Закону України «Про зайнятість населення» центр зайнятості припиняє реєстрацію безробітного у разі:

 1. зайнятості особи;
 2. поновлення на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили;
 3. подання безробітним особисто письмової заяви про зняття його з реєстрації як безробітного або відмови від її послуг;
 4. дворазової відмови від пропонування підходящої роботи, а для безробітного, який вперше шукає роботу та не має професії (спеціальності), дворазової відмови від пропонування проходження професійного навчання;
 5. дворазової відмови від пропонування підходящої роботи за професією (спеціальністю), набутою за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;
 6. припинення професійного навчання за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, без поважних причин;
 7. невідвідування без поважних причин територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування (наявність поважних причин підтверджується відповідними документами);
 8. встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на підставі яких було прийнято рішення про надання їй статусу безробітного, призначення (виплати) матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг;
 9. встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг);
 10. набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням);
 11. вступу на навчання за денною формою;
 12. призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;
 13. досягнення особою встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку або призначення пенсії на пільгових умовах, або за вислугу років;
 14. подання заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку або тривалістю, визначеною у медичному висновку;
 15. смерті безробітного або визнання його за рішенням суду померлим, безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним;
 16. з дня видачі довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією з висновками про визнання особи нездатною до трудової діяльності;
 17. з інших підстав, передбачених порядком реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних.

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

Тиждень освіти для дорослих. Освітні можливості служби зайнятості

 

11 вересня в Україні стартував Тиждень освіти для дорослих, який з 1999 року щорічно проводиться під егідою ЮНЕСКО.

Сьогодні з величезної кількості освітніх послуг для дорослих– онлайн-платформ, тематичних курсів та вебінарів, відеороликів на YouTube – подекуди важко обрати доступний і практичний ресурс, який до того жстане важливим пунктом у резюме шукача роботи.

Які освітні можливості має у своєму арсеналі служба зайнятості? Професійне навчання дорослих–процес нелегкий та відповідальний, він зорієнтований на подальше працевлаштування людини вже за новим фахом. І тут треба зважати, насамперед, на професійний досвід «студента», йогокваліфікаційні уміння й навички тареальні потреби ринку праці.

11 центрів професійно-технічної освіти, які діють в системі державної служби зайнятості (далі – ЦПТО ДСЗ), здійснюють професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації дорослого населення за 95 ліцензованимиробітничими професіями. Якими саме? Слюсар, електрогазозварник, токар, тракторист, монтажник гіпсокартоннихконструкцій, кондитер та багато інших популярних сьогодні на ринку праці професій. Увесь перелік спеціальностей тут:https://is.gd/kmt2T4

Терміни навчання –від 1,5 до 11 місяців.

Важливим є те, що навчальні програми розробляються з урахуванням потреб роботодавців, а практичні заняття слухачі мають можливість пройти безпосередньо на майбутніх робочих місцях. Пишаємося тим, що майже 90 відсотків наших випускників одразу працевлаштовуються за набутою професією.

З початку карантину і до сьогодні дистанційне навчання в ЦПТО ДСЗпройшли 6,5 тисяч безробітних. Наразі всі ЦПТО працюють. Формат занять – онлайн чи оффлайн – залежить від епідеміологічної ситуації в регіоні.

Гарантуємо, що освіта в дорослому віці допоможе по-новому розкрити ваші здібності, відшліфувати професійні навички, а обмін думками та досвідом з однодумцями додасть упевненості, змотивує на успіх та розвиток.

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

 

 

Чи можна отримувати одночасно допомогу по безробіттю й допомогу по вагітності та пологах?

 

Виплата допомоги по безробіттю,у разі призначення допомоги по вагітності та пологах,припиняється з дня набуття права на таку допомогу відповідно до медичної довідки (пункт 1 розділу V Порядку надання допомоги по безробіттю, зокрема одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, що затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 06 квітня 2020 року № 624).

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості