Затверджено

                                                                                                                                                                                                                         рішенням п’ятнадцятої  сесії Великоандрусівської

                                                                                                                                                                                            сільської ради восьмого скликання

                                                                                                                                                                                           №  187 від 07  грудня  2017 року  

 

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛ

ВЕЛИКОАНДРУСІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НА 2018 РІК

 

                                     1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

                     Програма соціально-економічного і культурного розвитку сіл Великоандрусівської  сільської ради на 2018 рік розроблена на основі положень Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування» , «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,  «Про планування і забудову територій», Постанови Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», з урахуванням  науково-технічного, інвестиційного і виробничого потенціалу територіальної громади, можливостей забезпеченості її матеріально-технічними та фінансовими ресурсами.

      Програма є комплексною системою завдань та засобів їх виконання на 2018  рік, що визначає цілі та стратегію розв’язання соціальних і економічних проблем розвитку територіальної громади, задає комплекс конкретних, узгоджених заходів соціально-економічного, культурного і духовного розвитку громади, прогнозує динаміку основних показників.

      Програма направлена на:

    - реалізацію заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських умов розвитку громади, розв’язання соціально-побутових проблем населення, його соціального захисту;

    - гармонійний та скоординований розвиток підприємництва, економіки та інфраструктури територіальної громади;

    - скоординовану роботу сільської ради, виконавчого комітету, громадських і релігійних організацій, навчальних закладів та культурно-просвітницьких закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі та формування здорового способу життя;

    - створення умов для гармонійного розвитку молоді, задоволення їх потреб в професійному самовизначенні, забезпеченні їх соціальних гарантій, виховання відповідальності перед суспільством та високої духовності;

    - забезпечення стабільного і ефективного функціонування у разі створеного комунального господарства, матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та духовності.

 

                            2. АНАЛІЗ ПРОГНОЗОВАНИХ ФІНАНСОВИХ

                                           НАДЖОДЖЕНЬ НА 2018 РІК

                    У 2018 році по Великоандрусівській сільській раді планується одержати доходи  в  сумі  18 018 500  грн. Доходи  загального  фонду   становитимуть 17 942 000  грн., спеціального – 76 500  грн.  У 2018 році буде продовжена  робота щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та сприяння своєчасному та повному розрахунку фермерами за орендовані паї.

 

3. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ   ПРОГРАМИ

 3.1. У сфері житлово-комунального господарства.

       На проведення заходів з благоустрою населених пунктів передбачено кошти в сумі 190 000 грн. та співфінансування громадських робіт разом  з Світловодським МРЦЗ по благоустрою населених пунктів сільської ради – 15000 грн. з загального фонду сільського бюджету.

 3.2.  У сфері соціального захисту населення.

        Для збереження і відродження села, поліпшення якості та продовження тривалості життя населення, забезпечення сучасних умов проживання територіальної громади передбачено здійснення ряд практичних заходів.

        Особливого значення в умовах ринкових перетворень набули питання соціального захисту та соціального забезпечення мешканців населених пунктів  територіальної громади.

        Під опікою будуть залишатися, перш за все, найменш захищені верстви населення, яким держава гарантує мінімальні соціальні і матеріальні блага.

        Тому  постійна увага  виконкому Великоандрусівської  сільської ради направлена на  соціальний захист саме цих верст населення. У сфері соціального захисту населення передбачається надавати матеріальну  допомогу малозабезпеченим жителям села, одиноким непрацездатним громадянам, хворим, учасникам, ветеранам бойових дій та мобілізованим до зони АТО  – 60 000 грн. Тримати на контролі життя і побут ветеранів.

  3.3.У сфері освіти.

        У галузі освіти буде забезпечено право громадян на отримань зміцнення матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення галузі. Передбачити кошти в сумі 9 657 900,00.грн. з загального  фонду сільського бюджету  для утримання Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  - дошкільний навчальний заклад»  .

        Сприяти оздоровленню дітей в літній період в оздоровчому комплексі при  Комунальному закладі «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  - дошкільний навчальний заклад»  та  забезпеченню навчання 232 учнів .

 

  3.4.У сфері ринкових перетворень.

       У сфері ринкових перетворень сприяти створенню сприятливих у розвитку об'єктів підприємницької діяльності різних форм власності та ефективних власників сільськогосподарського виробництва. Для починаючих  фермерів і іншим сільгоспвиробникам на перші роки сприяти надавати землю і на пільгових умовах.

 3.5. У сфері культури.

        У галузі культури головним завданням є збереження та належне утримання закладів культури, буде забезпечене функціонування Будинків культури с.В.Андрусівка, с.Подорожнє  та сільських клубів с. Калантаїв, с.Нагірне;   4-х бібліотек. На дані заходи передбачаються кошти в сумі  658 400 грн.

        Пріоритетними напрямками соціально – економічного розвитку громади в галузі культури будуть збереження, відродження і розвиток української національної культури, зміцнення і примноження культурного потенціалу в селі, поліпшення естетичного та спортивного виховання молоді. Відновлення  гуртків та творчих колективів. Передбачається проводити цілий ряд заходів серед яких концерти, театралізовані свята, виставки конкурси. Домагатися залучення дітей і підлітків до участі в гуртках художньої, самодіяльності, сприяти розвитку спорту на селі. Буде забезпечено умови для проведення загальносільських свят: «День села», «Вечір зустрічі з випускниками», Різдвяні свята, День Перемоги, День Незалежності та інші . Мета цих заходів – розкриття творчого потенціалу та підтримка потягу до мистецтва різних верств населення, відродження українських народних традицій, звичаїв та обрядів, збереження національної культурної спадщини, організації дозвілля й урізноманітнення  форм культурного обслуговування населення села.

          Відповідно до затвердженої цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації» передбачається  і надалі посилення ролі фізичного виховання. На 2018 рік заплановано участь збірних команд села в районних змаганнях з таких видів спорту як, легка атлетика, футбол,  багатоборство.  Планується по можливості продовжити роботу по  залученню спонсорських коштів для підтримки футбольної команди.

 

  3.6.У сфері сільського господарства та земельних відносин (землеустрою).

       У 2018 році у сфері сільського господарства та земельних відносин планується  здійснити такі заходи:

- сприяти впровадженню науково обґрунтованих сівозмін з метою недопущення подальшого виснаження землі;

- здійснення контролю за використанням та охороною земель.

       На території громади проводиться вирощування основних сільськогосподарських культур: кукурудза, пшениця, ячмінь.

       Населення  В.Андрусівської сільської ради  утримує   ВРХ  (в т.ч. корів),свиней, кіз, птицю.

       Основні ринки збуту сільськогосподарської продукції населенням –  м. Світловодськ .

       Першочерговим завданням агропромислових підприємств громади на 2018 рік є нарощування обсягів виробництва, збереження аграрного потенціалу.

       Приріст виробництва зерна буде здійснено  за рахунок збільшення урожайності зернових культур.

3.7. У сфері дорожнього господарства.

         З метою утримання сільських доріг в належному стані передбачити кошти в сумі 134 100 грн. на здійснення поточного ремонту місцевих доріг протягом 2018 року.

 3.8. У сфері духовного розвитку.

       Розбудова суверенної демократичної правової  держави потребує від органів місцевого самоврядування, громадських та релігійних органів вжиття заходів для розвитку у громадян духовності, виховання патріотизму, поваги та вивчення культурно-історичної спадщини рідного села. Тому виконавчий комітет сільської ради в 2018 році буде працювати над формуванням всебічно розвиненої, освіченої особистості, здатної до самовдосконалення, виховання у неї почуття відповідальності, високої духовності. Буде здійснюватись координація діяльності громадських, релігійних організацій, навчальних та культурно-просвітницьких закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі та формуванням здорового способу життя та запобігання негативному впливу на свідомість громадян інформації, що містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління та пияцтво. Реалізація Програми в частині розвитку духовності буде здійснюватись шляхом:

        - координації та сприяння активізації  роботи НВК, будинків культури , сільських клубів, бібліотек, громадських організацій спрямованої на впровадження  в суспільну свідомість здорового способу життя, християнських цінностей, збереження та вивчення місцевої культури та духовної спадщини;

       - пропаганди здобутків національної культури та духовної спадщини, відродження національних свят та обрядів, популяризація спортивно-туристичних заходів.

        Проведена робота дозволить забезпечити створення умов для реалізації творчого потенціалу населення села, особливо молоді, спрямування її на духовне, моральне, фізичне та культурне становлення і самовдосконалення. Збільшення кількості громадян, які займатимуться різними видами творчості, культурно-освітньої та спортивно-масової роботи, пропагандою християнських цінностей, що сприятиме підвищенню рівня  соціальної стабільності, забезпеченню зниження рівня злочинності. Дозволить також збагнути такі складні періоди в житті держави, як голодомор 1932-1933 років. Поширення духовної інформації зумовить необхідність підвищення рівня християнської освіченості громадян, організації виховної, культурно-спортивної роботи відповідно до сучасних потреб суспільства.

   3.9.У сфері охорони природи, поліпшення екологічного стану населених пунктів.

      У сфері природоохоронної діяльності  забезпечити зменшення забруднення довкілля, здійснення водовідведення під час повенів та сильних дощів, ремонт та будівництво дренажних канав, покос карантинних бур'янів. Сприяти створенню заповідних територій, посадці дерев кущів на площах, непридатних для сільськогосподарського призначення. Вирішувати питання відведення земельної ділянки під розташування сільського сміттєзвалища  та здійснювати заходи по упорядкуванню стихійних сміттєзвалищ. Запланувати вивіз сміття з території села, впорядкування цвинтаря, підвезення піску за рахунок коштів самооподаткування та коштів загального фонду.

    3.10.У сфері розвитку споживчого ринку.

       Малий та середній бізнес, який діє на території громади, перетворюється на важливий сектор економіки, який суттєво впливає на забезпечення населення необхідними товарами та наданням послуг, забезпечує зайнятість населення та суттєво впливає на формування дохідної частини бюджету сільської ради.

       Споживчий ринок займає одне з провідних місць в соціальній інфраструктурі громади. Торгівля забезпечує надходження до бюджету  значної частини коштів, сприяє зміцненню фінансової системи, є необхідною умовою розвитку виробництва. На території В.Андрусівської сільської ради  задовольняє  потреби населення 19 приватних магазинів та торгівельних кіосків, 2 з них з відділом кафетерії .

        В  2018 році продовжиться робота, спрямована на підтримку ринкових реформ, захист прав споживачів, упорядкування розміщення торгових об’єктів, посилення контролю за  дотриманням вимог законодавства при здійсненні закупівлі та продажу товарів, правил торгівлі, наявності сертифікатів на товари, створити сприятливі умови для реалізації товарів власного виробництва. З метою здешевлення товарів, підтримувати роботу торгівельних майданчиків. Надавати сприятливі умови для роботи об'єктів соцкультпобуту.

    3.11. У справах неповнолітніх.

         Службою у справах неповнолітніх буде проводитися робота по запобіганню дитячій бездоглядності, організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей. Забезпечуватися умови для здобуття обов'язкової середньої освіти дітям особливо з малозабезпечених і неблагополучних сімей.

     3.12. У сфері охорони громадського порядку.

          Працювати в рамках програми по охороні громадського порядку. Дільничному інспектору постійно проводити профілактичну роботу по запобіганню злочинності, правопорушень. Працювати в тісному контакті з інспекцією в справах неповнолітніх, загоном охорони громадського порядку, адміністративною комісією сільської ради.

    3.13. У сфері медичного обслуговування.

         Стан здоров’я населення  характеризує його трудоресурсний потенціал, зумовлює рівень продуктивності праці в суспільстві та значною мірою впливає на перспективи його соціально-економічного розвитку. Тому  одним з основних напрямів діяльності виконкому сільської ради буде задоволення потреб населення в отриманні якісних медичних послуг.

        Нинішня мережа медичних закладів в основному задовольняє потребу в них населення громади. Разом з тим є необхідність ремонту амбулаторій та створення  матеріально-технічної бази. На дані цілі у 2018 році заплановано кошти в сумі 300 000 грн.

  3.14. У сфері охорони праці.

        Удосконалювати організаційну роботу з питання поліпшення умов охорони праці в сільській раді та організаціях, підпорядкованих їй. Посилити контроль за станом охорони праці, за додержанням законодавства у цій сфері. Постійно проводити навчання відповідального за охорону праці в сільській раді.

  3.15. У сфері транспорту та зв’язку. 

         Підвезення  пасажирів  до населених пунктів здійснюється   приватними підприємствами.

         Перевезення пасажирів здійснюється щоденно.

         Існуюча транспортна мережа розроблена з урахуванням побажань жителів населених пунктів. Перевезення пасажирів автобусами на приміських маршрутах здійснюється на конкурсній основі.